Video

bbpb – Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump

Musikvideo; Produktion, Aufnahme und Schnitt.